Kulturfrukost för Kulturskapare

Vi bjuder in till Kulturfrukost för professionella kulturskapare som är verksamma i Laholm med omnejd, måndag 13 maj, kl. 8.00-10.00 på Teckningsmuseet, Laholm.

Jonas Heinz från Laholms kommun berättar om Teckningsmuseets verksamhet.

Nils Danred kommer som representant för föreningen Gamla Laholm.
Föreningen Gamla Laholm kommer att få kommunens förtroende att driva kulturell och historisk verksamhet i Rådhuset, alltså öppna upp Rådhuset för allmänheten med utställningar och mindre aktiviteter.
Nils Danred berättar mer om detta och på vilket sätt det kan vara av intresse för kulturskapare i kommunen.

Mats Johansson som arbetar för fria kulturskapare på region Halland kommer och delar med sig av information från regionen samt svarar på frågor.

Strand och kultur Laholm informerar om pågående arbete och kommande arrangemang.

Kommunen bjuder på frukost.

Kulturfrukostar i Laholm är initierade av Strand och kultur Laholm i samarbete med Studiefrämjandet Halland för att lyfta de professionella kulturskaparnas roll, frågor och visioner för deras egna arbete och dess samverkan med kommun, region och andra lokala aktörer.

(16 april 2019)