Om projektet

Strand och Kultur Laholm är ett projekt inom ramen för Lokalt Ledd Utveckling Halland

Vi är nu inne i slutrapporteringsfasen och projektet kommer att avslutas 31 december 2019.
Ett viktigt arbete nu är att förankra projektet inom olika organisationer och föreningar för att skapa förutsättning för fortlevnad även efter projekttidens slut. Något vi känner oss förhoppningsfulla med.

Projektet finansieras med EU-medel genom Jordbruksverket, via Landsbygdsprogrammet och arbetar enligt Leadermetoden.
Läs mer om jordbruks- och landsbygdsutveckling på EU-kommissionens hemsida.

Strand och Kultur Laholm - Landsbygdsprogrammet, Leader oc hLokalt Ledd Utveckling Halland

Vad är syftet med projektet?

Projektet skall genom workshops, seminarier och sceniska uppsättningar skapa en mötesplats där folk ska kunna mötas över gränserna, både på scen och bakom scen, oavsett tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och sceniska framträdanden.

Stranden, och dess närområde, skall utvecklas till en mötesplats där det skapas spontana kulturhändelser och där kulturen blir tillgänglig för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Vilket behov finns det av projektet?

Personer som inte är vana vid att besöka och ta del av kulturarrangemang skall få en möjlighet att möta kulturen i en miljö som inte präglas av invanda strukturer och förutfattade meningar. Projektet vänder sig framför allt till nysvenskar, personer med funktionsnedsättningar och barn och ungdomar. Detta är grupper som inte alltid har en naturlig ingång till kulturella miljöer och aktiviteter.

Samhällsföreningarna i Mellbystrand och Skummeslövsstrand har båda uttryckt en önskan om aktiviteter som genomförs även utanför de mest intensiva sommarveckorna för att på så vis skapa en attraktiv boendemiljö i området hela året.

Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?

Kristina Sahlberg har en mångårig erfarenhet som skådespelare inom både vuxen- och barnteater, även med fokus på personer med funktionshinder. Hon har tidigare arbetat med Leader-projekt i Sörmland.